UW LEVENSVERHAAL OP FILM, EEN WAARDEVOL NALATENSCHAP

Een boeiend avontuur in het heden, een mooi cadeau voor in de toekomst

ContentTVschets0235

Voor Wie

U kunt de film ook uw ouders cadeau doen. Voor volwassen kinderen is het vaak een onbewust maar heel natuurlijk verlangen hun ouders te bevragen. Veel houdt ze tegen: een drukke baan, een hectisch leven maar ook schroom of zelfs schaamte. Pas na het overlijden van een van de ouders dringt het echt door: je kan niets meer vragen of bespreken. Zoiets tastbaars als een levensfilm blijkt een goede manier om met elkaar in gesprek te raken, ver voor het te laat is.

Ook voor ouderen met depressieve klachten blijkt het terugblikken op het eigen leven een zinvolle interventie. In een serie gesprekken (max 5) gaat de interviewer bewust op zoek naar de Dierbare Herinneringen. Professor. dr. E.T. (Ernst) Bohlmeijer, universitair hoofddocent Psychologie aan de Universiteit Twente, heeft in 2010 in samenwerking met Bas Steunenberg van de Vrije Universiteit een protocol geschreven om dergelijke gesprekken te voeren.

In 2007 is bij ouderen in verzorgingshuizen onderzoek gedaan naar de effectiviteit van deze behandeling. Er is onderscheid gemaakt tussen mensen met depressieve symptomen en een depressieve stoornis. De resultaten zijn zeer hoopgevend: bij de eerste groep mensen is 67% hersteld van depressieve klachten en in de tweede categorie is van de mensen met een depressieve stoornis 44% hersteld. Op dit moment wordt er verder onderzoek gedaan door het UMC St. Radboud naar de effectiviteit in verpleeghuizen. Ook wordt er momenteel onderzoek gedaan naar de effecten van de interventie als palliatieve zorg voor mensen met ongeneeslijk kanker.

Heeft uzelf, uw levenspartner, uw vader of moeder last van depressieve gevoelens en wilt u hieraan graag iets doen? Overweeg dan deze wetenschappelijk onderbouwde interventie: Dierbare Herinneringen Therapie. Waarom op video? De serie gesprekken hebben een positieve lading en vormen een schitterend naslagwerk voor uw dierbaren. Nu, om naar aanleiding van de video's samen over te praten of voor later.

CONTACT

06 - 16 19 2662
em@contenttv.nl

Griekenland06klein

monitorstand