UW LEVENSVERHAAL OP FILM, EEN WAARDEVOL NALATENSCHAP

Een boeiend avontuur in het heden, een mooi cadeau voor in de toekomst

ContentTVschets0235

Werkwijze

  1. Ik maak een offerte waarin een vaste prijs staat vermeld. Dat betekent dat ik niet achteraf nog zaken in rekening zal brengen.
  2. Wanneer u akkoord geeft op het voorstel, vraag ik u uw levensloop in uw eigen woorden te beschrijven en mij dat toe te sturen. Ik kijk daar naar met een professioneel NLP-deskundige.
  3. Dan spreken we af voor een eerste gesprek, het liefst bij u thuis. Dit is een voorbereidend gesprek, nog zonder camera.
  4. Wellicht is er nog een tweede gesprek nodig, met u of uw partner of kinderen. Dat hangt ook af van de vorm die u gekozen heeft.
  5. Na de voorgesprekken heb ik een inhoudelijk beeld van de film, op hoofdlijnen. Ik maak aansluitend een filmplan.
  6. De filmdagen (afhankelijk van de vorm) plannen we samen in.
  7. Afhankelijk van de vorm die u gekozen heeft, ga ik na alle opnamen monteren. Na enige tijd laat ik een 'eerste montage' zien.
  8. Misschien wilt u nog enkele dingen aanpassen of wijzigen en vanzelfsprekend doe ik dat. Dan is het af. De definitieve film kan op dvd en/of digitaal aan u worden overgedragen.

Griekenland06klein

monitorstand